Illustrator

Illustrator finns överallt.

Programmet som är branschstandarden inom vektorgrafik används för att skapa allt från webb- och mobilgrafik till logotyper, ikoner, bokillustrationer, produktförpackningar och stortavlor. 

https://www.adobe.com/se/products/illustrator.html

Välj en valfri första uppgift i Illustrator

10 Essential Tips & Tools All Adobe Illustrator Beginners Should Learn
https://design.tutsplus.com/articles/10-essential-tips-tools-all-adobe-illustrator-beginners-should-learn–cms-23163

Ritstiftet

https://helpx.adobe.com/se/illustrator/using/drawing-pen-curvature-or-pencil.html

https://helpx.adobe.com/se/illustrator/using/drawing-basics.html

http://bezier.method.ac/

extra uppgift